Ignition CoilsZapalovací cívky jsou klíčovou součástí zapalovacího systému benzinových motorů. Jejich úkolem je přeměnit nízké napětí baterie (12 V) na tisíce voltů (až 40 kV), potřebných k vytvoření jiskry v zapalovací svíčce. Tato jiskra slouží k zapálení směsi vzduchu a paliva ve spalovacím prostoru motoru. Sortiment zapalovacích cívek TESLA obsahuje více než 400 různých typů, které pokrývají 95 % vozidel provozovaných v Evropě a v sousedních zemích.

Konstrukce

Zjednodušeně řečeno se zapalovací cívky skládají ze tří částí: primárního obvodu tvořeného několika stovkami závitů primárního vinutí, sekundárního obvodu s mnoha tisíci dalšími závity a jádra. To však zdaleka není vše. Podpořeny více než 50letou zkušeností jsou zapalovací cívky TESLA navrženy tak, aby splňovaly nebo překračovaly specifikace OE a poskytovaly vysokou odolnost a maximální životnost. Každá zapalovací cívka je podrobena přísnému zkoumání a validaci výrobku. Prochází rozsáhlým měřením a testováním životnosti, které zahrnují tepelné rázy, tepelné cykly a vibrační testy, aby byla zajištěna jejich 100% spolehlivost.

Silikonová koncovka s vysokou tepelnou odolností

Kovové jádro generuje proměnlivé magnetické pole a umožňuje vytvořit vysoké napětí

Silný měděný drát primárního vinutí mezi jádrem a sekundární cívkou zajišťuje vytvoření impulsu pro vznik vysokonapěťové jiskry na zapalovací svíčce

Stovky závitů navinutého měděného drátu se podílí na zvýšení napětí z původních 12 voltů

Pocínované mosazné kontakty zajišťují nízkonapěťové spojení

Epoxidová pryskyřice slouží k ochraně elektronických obvodů

Typy cívek

Společnost TESLA nabízí všechny typy zapalovacích cívek, včetně cívek pro vozidla s rozdělovačem, blokových cívek, blokových cívek se dvěma vysokonapěťovými výstupy, tužkových cívek s technologií dvojité jiskry a jednoduché jiskry a cívkových systémů (známých také jako "lišty").

Přestože všechny zapalovací cívky mají stejný princip fungování, v průběhu několika posledních desetiletí byly vyvinuty různé typy cívek. To znamená, že typ zapalovacích cívek, které vozidlo používá, závisí i na době jeho výroby. V současné době se vyrábí mnoho různých typů zapalovacích cívek, lišících se konstrukcí i množstvím zabudované elektroniky.

1980

Cylinder coils / válcové cívky

Nejstarší typ zapalovacích cívek. V současné době se válcové zapalovací cívky instalují pouze do starších vozů. Jsou určeny pro vozy s rotačním rozdělováním vysokého napětí a přerušovačem.

Historie 1

Distributor coils / elektronické cívky

Zapalovací cívky pro vozidla s mechanickým rozdělovačem zapalování. Jedna zapalovací cívka napájí přes rozdělovač zapalovací svíčky. Počet zapalovacích kabelů odpovídá počtu zapalovacích svíček.

Historie 2

Rail coils / zapalovací lišty

V zapalovací liště je ve společném modulu uloženo několik zapalovacích cívek v závislosti na počtu válců. Tyto cívky fungují nezávisle na sobě a chovají se jako jednojiskrové zapalovací cívky. Jednotlivé cívky jsou připojeny přímo k zapalovacím svíčkám.

Historie 3

Block coils / blokové cívky

Bloková cívka kombinuje více zapalovacích cívek, které dodávají jednotlivým zapalovacím svíčkám potřebný vysokonapěťový impuls přes zapalovací kabely. Blokové zapalovací cívky využívají technologii jedné a dvou jisker.

Historie 4

Pencils coils / tužkové cívky

Jednojiskrové zapalovací cívky tužkové se instalují přímo na zapalovací svíčku. Obvykle nejsou zapotřebí žádné zapalovací kabely s výjimkou dvoujiskrových zapalovacích cívek. Výsledkem je, že cívka generuje vysokonapěťový impuls přímo na zapalovací svíčce.

Historie 5
2010

Bez dostatečného množství energie dodávané zapalovací cívkou by zapalovací svíčka nemohla vytvořit jiskru potřebnou pro optimální spalování. Nesprávně fungující zapalovací cívka může způsobit špatné zapalování motoru, nepravidelný chod, ztrátu výkonu, vysokou spotřebu paliva nebo může vést až k nenastartování vozidla.

Kvalitní zapalovací cívky poskytují přesnější časování zážehu, snižují emise a zaručují lepší spotřebu paliva. Široký sortiment cívek TESLA poskytuje kvalitu odpovídající OE, dlouhou životnost a maximální provozní výkon. Díky své konstrukci a použitým materiálům plní zapalovací cívky TESLA vše, co je nutné pro bezproblémový provoz jakéhokoli vozidla.

Ke stažení

Název souboru Datum Velikost
Katalog zapalovacích cívek 17.4.2023 15,92 MB Download