Tesla Electronics


Sortiment elektronických komponentů a modulů pro řízení motorů a nabíjení je druhou klíčovou částí výrobních aktivit společnosti TESLA BLATNÁ. Při rozvoji této skupiny firma čerpá ze svých dlouholetých zkušeností, silného vývojového oddělení a úzké spolupráce se svými dlouholetými partnery, kterými jsou úspěšné firmy v různých oborech po celé Evropě.

REZISTORY

První drátové rezistory jsme vyrobili krátce po založení firmy – v roce 1958. Od rezistorů s výkonem do 10 W jsme postupně přecházeli na rezistory s větším výkonem. Dnes vyrábíme rezistory různé konstrukce a provedení se jmenovitým výkonem od 10 W do 6 000 W. Kromě standardního programu se zaměřujeme na výrobu rezistorů, které vyvíjíme společně s našimi zákazníky.

Rezistory

SENZORY

Senzory a senzorové elementy na tenkovrstvé bázi jsou jednou z výrobkových skupin, které reprezentují nové směřování společnosti. Základem sortimentu jsou platinová teplotní čidla, doplněná vlhkostními a vodivostními senzory a unikátními senzorovými platformami. Disponujeme zkušeným vývojovým oddělením, které úzce spolupracuje s akademickou sférou na vývoji dalších typů senzorů a na zákaznických modifikacích tenkovrstvých struktur.

Senzory

NABÍJEČKY, BMS & ŘÍZENÍ A REGULACE MOTORŮ

TESLA BLATNÁ má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou nabíječek všech typů baterií, elektronických ochran baterií (BMS) a elektronik pro komutátorové, stejnosměrné, asynchronní a BLDC motory. Naše společnost disponuje zkušeným týmem specializovaných HW/SW vývojářů. Našim zákazníkům jsme schopni poskytnout plnou podporu, a to od kompletního návrhu výrobku až po přípravu k certifikaci. Splnění příslušných mezinárodních norem je samozřejmou součástí každého našeho produktu uváděného na trh.

K základním vlastnostem našich výrobků patří plnění norem nízké spotřeby (Green Energy), plnění požadavků elektromagnetické kompatibility, norem bezpečnosti, používání kvalitních součástek a promyšlená, do detailu propracovaná konstrukce.

Charging / Nabíječky

Nabíječka

Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem nabíječek baterií dle požadavku zákazníka. Nabíječky vyrábíme ve výkonových řadách do 35, 50, 90, 150 a 300W. Nově připravujeme design nabíječky o výkonu 550W. Při návrhu produktů sledujeme nejnovější trendy vývoje specializovaných obvodů i pokročilých technologií a v případě potřeby s výrobci konzultujeme možnosti jejich aplikačních využití.


constant voltage

CONSTANT VOLTAGE

constant current

CONSTANT CURRENT

low power

LOW POWER MODE CHARGING

BMS / Battery Management System

BMS_vrtačka

Více než deset let navrhujeme a vyrábíme ochranné elektroniky pro baterie Li-Ion. Tyto baterie dnes patří mezi nejvíce rozšířené, lze je najít prakticky všude - od použití v mobilních telefonech, přes napájení ručního nářadí až po velká bateriová úložiště energie pro fotovoltaické elektrárny, či pohon elektroaut.


multilevel overcurrent

MULTILEVEL OVERCURRENT

cell balancing

CELL BALANCING

over-under voltage

OVER-UNDER VOLTAGE

MC / Motor Control

Řízení motorů

Jedním z našich základních vývojových a výrobních programů je vývoj elektronik pro komutátorové, stejnosměrné, BLDC a asynchronní motory, použité a elektrickém a akumulátorovém nářadí od výkonů 50W do 300W. Elektroniky se vyrábějí ve formě modulů zalitých v plastových vaničkách a vkládaných do nejrůznějšího elektrického nářadí, např. úhlových a přímých brusek, vrtaček, kotoučových a kmitavých pil, hoblíků, drážkovaček, vrtacích a bouracích kladiv.


sensor sensorless

SENSOR / SENSORLESS

soft quick

SOFT START QUICK STOP

speed torque

SPEED CONTROL TORQUE CONTROL

EMS ZÁKAZNICKÉ OSAZOVÁNÍ

Nabídka společnosti TESLA zahrnuje vše od vývoje výrobku, vzorkování a podpory v počáteční fázi výroby až po sériovou výrobu. Spolupracujeme s vývojovým týmem zákazníka a v případě potřeby navrhujeme různá konstrukční řešení, abychom zajistili maximálně efektivní sériovou výrobu. Pomůžeme vybrat vhodné komponenty pro finální výrobek a zvolit správnou strategii testování.

TESLA zvyšuje konkurenceschopnost svých zákazníků tím, že dodává správnou kvalitu ve správný čas a za správnou cenu.

Abychom toho dosáhli, neustále vyvíjíme a zlepšujeme naše procesy a služby. Být výrobním partnerem zákazníka je velká odpovědnost, kterou bereme velmi vážně.

NOVINKY

Snížení energetické náročnosti objektu

Registrační číslo projektu:     CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022929

 

A.      ETAPA 30. 6. 2020 - 31. 3. 2022

V rámci realizace 1. etapy projektu došlo k:

1)      instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) v objektu výrobní haly M3.

2)      výměně svítidel za LED technologii v objektu výrobní haly M3.

3)      výměně výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M4, 2.NP.

4)      zateplení stropu v rámci objektu výrobní haly M4, 2.NP.

5)      výměně stávajících svítidel za LED technologii v rámci objektu výrobní haly M4, 2.NP.

6)      výměně související elektroinstalace v rámci objektu výrobní haly M4, 2.NP.

 

B.       ETAPA 1. 4. 2022 - 31. 12. 2022

V rámci realizace 2. etapy projektu došlo k:

1)      výměně výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M5, 2.NP.

2)      zateplení stropu v rámci objektu výrobní haly M5, 2.NP.

3)      výměně stávajících svítidel za LED technologii v rámci objektu výrobní haly M5, 2.NP.

4)      výměně související elektroinstalace v rámci objektu výrobní haly M5, 2.NP.

5)      výměně otopné soustavy v rámci objektu technického úseku C6.

6)      výměně otopné soustavy v rámci objektu skladů M4, 1.NP.

7)      výměně otopné soustavy v rámci objektu skladů M5, 1.NP.

8)      výměně výplní otvorů v rámci objektu technického úseku C6.

9)      výměně izolace vnějších rozvodů tepla z centrální kotelny k objektům M3, U5, T1, C2, C1 a C6.

 

 

C.       ETAPA 1. 1. 2023 - 30. 5. 2023

V rámci realizace 3. etapy projektu došlo k:

1)      výměně zdroje vytápění za kondenzační kotel v rámci objektů M4 a M5.

2)      zazdění výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M4, 1.NP.

3)      výměně zbývajících výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M4, 1.NP.

4)      zazdění výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M5, 1.NP.

5)      výměně zbývajících výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M5, 1.NP.

6)      výměně stávajících svítidel za LED technologii v rámci objektu výrobní haly M4, 1.NP.

7)      výměně související elektroinstalace v rámci objektu výrobní haly M4, 1.NP.

8)      výměně stávajících svítidel za LED technologii v rámci objektu výrobní haly M5, 1.NP.

9)      výměně související elektroinstalace v rámci objektu výrobní haly M5, 1.NP.

 

Plánované náklady na realizaci projektu:

 

                A)    Celkové náklady:                                           9 453 132,00 Kč

                B)    Příspěvek Unie:                                             2 835 939,60 Kč

                C)    Vlastní zdroj financování:                             6 617 192,40 Kč

 

Reálné náklady na realizaci projektu:

 

                D)    Celkové náklady:                                           12 478 421,71 Kč

                E)    Příspěvek Unie:                                               2 835 939,60 Kč

                F)     Vlastní zdroj financování:                               9 642 482,11 Kč

 

Projekt byl realizován s firmou PKV BUILD s.r.o.

Ze strany a.s. TESLA BLATNÁ byly splněny veškeré podmínky projektu.

Rubrika: Electronics
13.12.2023

Snížení energetické náročnosti objektu

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu společnosti TESLA BLATNÁ, a.s.

Registrační číslo projektu:  CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022929

Etapy:

 

1.      ETAPA 30. 6. 2020 - 31. 3. 2022

V rámci realizace 1. etapy projektu dojde k instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) v objektu výrobní haly M3. V objektu M3 bude dále řešena výměna svítidel za LED technologii v rámci této etapy. V rámci objektu M4 bude řešena výměna výplní otvorů, zateplení a výměna stávajících svítidel za LED technologii, přičemž společně s výměnou osvětlení bude řešena související instalace svazků.

 

2.      ETAPA 1. 4. 2022 - 31. 12. 2022

V rámci 2. etapy projektu dojde k realizaci zateplení společně s výměnou výplní otvorů a také výměnou osvětlení v objektu výrobní haly M5. V rámci objektu C6, M4 a M5 bude řešena otopná soustava. V rámci objektu C6 bude dále řešena výměna oken. V rámci této etapy bude dále řešena izolace vnějších rozvodů tepla z centrální kotelny k objektům M3, U5, T1, C2, C1 a C6.

 

3.      ETAPA 1. 1. 2023 - 30. 5. 2023

V případě 3. Etapy projektu bude řešena výměna zdroje vytápění za kondenzační kotel společně s výměnou výplní otvorů v rámci výrobního objektu M4 a M5. V rámci objektu M4 a M5 bude realizována výměna stávajících svítidel za LED technologii.

 

Rubrika: Electronics
3.10.2023