TESLA Certifikovaný EMS dodavatel

Hlavička EMS

Společnost TESLA BLATNÁ se zaměřuje na osazování desek plošných spojů a na poskytování servisu již před zahájením sériové výroby. Obvykle vyrábíme zakázky v množství od 1 000 do 50 000 kusů.

Můžete přijít s hotovým projektem anebo pouze s plány a předběžným zadáním. Jsme přesvědčeni, že nás kompletní servis Vám poskytne to správné řešení pro Vás a Váš výrobek. Vývoj výrobku, vzorkování, SMT a THT osazování, rozsáhlé testování i finální kompletace...

Lišta

Jsme dostatečně velcí, abychom mohli poskytovat naše služby na nejvyšší úrovni. Zároveň jsme však dostatečně štíhlí, abychom se mohli pružně přizpůsobovat měnícím se požadavkům zákazníků.

KLÍČOVÉ VÝHODY

• Výhodná zeměpisná poloha

• 30 let zkušeností s osazováním

• Kvalitní testovací platforma

• Zaškolený tým zaměstnanců

• Vlastní vývoj a konstrukce

• Vysoká flexibilita výroby

NAŠE KOMPETENCE

NÁVRH VÝROBKU (SOFTWARE, HARDWARE)

Vyvineme pro vás elektronická zařízení podle Vašich požadavků. Vyvíjíme hardware i software. Zvolený design může mít velký vliv na funkčnost, ale také na efektivitu, a tedy i na cenu. Proto vývoji věnujeme maximální pozornost. Vždy hledáme způsob, jak pro Vás připravit ten nejlepší výrobek. Jiná součástka, jiné uspořádání, nový software nebo úprava formy: to vše může rozhodnout.

PŘEDVÝROBNÍ OVĚŘENÍ

Před zahájením sériové výroby pečlivě mapujeme výrobní postup a definujeme potřebné kroky, nástroje a zařízení. Je-li to nutné, výrobní proces dále optimalizujeme z pohledu kvality výroby a jejích nákladů. Tímto způsobem lze identifikovat vady již v rané fázi výrobního procesu. Posledním krokem je kontrola a potvrzení, zda lze výrobek vyrobit podle konkrétních požadavků a nároků.

VÝROBA PROTOTYPŮ

Výroba prototypů je dalším zásadním krokem na cestě k optimálnímu výrobku a výrobnímu procesu. Za tímto účelem provádíme vzorkování první série, po které společně se zákazníkem pečlivě analyzujeme výsledky. Díky tomu si naši zákazníci mohou být jisti, že se stoprocentně soustředíme na nejlepší možné řešení.

Výroba

SMD

Technologie povrchové montáže (SMT)

Technologie povrchové montáže (SMT) je high-tech srdcem každé výroby. Naše výrobní linky nám umožňují vyrábět prakticky jakýkoli typ desek plošných spojů. Kromě toho jsme také mimořádně flexibilní. Menší, rychlejší, výkonnější? Dokážeme se přizpůsobit téměř okamžitě.

THT

Technologie osazování THT součástek

Osazování THT součástek je ve společnosti TESLA inteligentní kombinací práce vyškolených specialistů, strojního vybavení a efektivního návrhu procesu. V naší flexibilní výrobě jsou komponenty umisťovány s vysokou mírou soustředění a přesnosti. Všechny kroky procesu probíhají postupně. Případné vady lze tak hned identifikovat a okamžitě provádět změny. Následné pájecí procesy jsou prováděny s ohledem na zvolenou konstrukci výrobku.

Testování

Testování je klíčovým krokem ve výrobním procesu. Během výroby provádíme kromě neustálých mezioperačních kontrol rozsáhlá testování.

Automatická 3D optická kontrola

Testování vysokého napětí (izolace)

Funkční testování výrobku

Testování na konci linky (mechanika/kompletní stroj)

AOI

Automatická optická 3D kontrola

Automatické optické 3D systémy pro inspekci osazených desek tištěných spojů tvoří vysoce přesný inspekční systém. 3D AOI technologie zvyšuje úspěšnost detekce reálných chyb s minimem falešných hlášení, zjednodušuje programování a rychlejší tvorbu samotného programu a poskytuje přesnější data pro statistickou kontrolu procesu (SPC). V neposlední řadě 3D technologie také usnadňuje interpretaci chyby pracovníkem výroby.

Test

Koncové funkční testy

Funkční testery vyrábíme na míru podle zadání a zvyklostí zákazníka. Testery prověřují výrobky na základě široké škály specifikací. Měřenými veličinami bývají úrovně napětí, velikosti proudů, výkon či elektrické vlastnosti součástek. Měření probíhá zpravidla pomocí měřicích přístrojů nebo převodníkových karet. Informace o testu se zapisuje do paměti výrobku anebo do databáze. Po dokončení testu se výrobek označí tiskem anebo nalepovacím štítkem.

 

Některé části procesu osazování desek plošných spojů, jako například testování, vyžadují dlouhodobé know-how. Proto vynakládáme značné investice do naší vysoce kvalitní testovací platformy.

V průběhu let se naše testovací platforma stala nástrojem s velkou hodnotou. Používáme ji nejen k provádění všech příslušných testů, ale také k vytváření a zaznamenávání dat do naší databáze a systému ERP. A o tato data se samozřejmě dělíme se svými zákazníky.

KONEČNÁ MONTÁŽ

Konečná montáž zahrnuje lakování, lepení, zalévání a další kroky elektromechanické montáže včetně výstupní kontroly a balení.

Lakování

LAKOVÁNÍ

Lakování je důležitým krokem k ochraně součástek před různými vlivy prostředí (např. před vlhkostí a prachem). Pouze kombinace nejmodernější technologie a vysoce kvalitních materiálů zajistí správnou ochranu.

ZALÉVÁNÍ A LEPENÍ

Dvě technologie, které jsou důležité v procesu výroby a jsou klíčové pro kvalitu výrobku, jsou zalévání a lepení. Pro obojí používáme materiály nejvyšší kvality a veškeré potřebné vybavení máme přímo ve firmě.

MONTÁŽ A BALENÍ

Potřebujete vyrobit speciální pouzdro, osadit další mechanické komponenty nebo zajistit kompletní montáž? Myslíme i na tyto požadavky a jsme připraveni je splnit. Osazené desky plošných spojů kompletujeme přesně podle Vašich specifikací. Všechny výrobky jsou zabaleny v ESD obalech anebo v balení, ve kterém může výrobek směřovat přímo ke koncovému zákazníkovi.