Tesla Electronics


Sortiment elektronických komponentů a modulů pro řízení motorů a nabíjení je druhou klíčovou částí výrobních aktivit společnosti TESLA BLATNÁ. Při rozvoji této skupiny firma čerpá ze svých dlouholetých zkušeností, silného vývojového oddělení a úzké spolupráce se svými dlouholetými partnery, kterými jsou úspěšné firmy v různých oborech po celé Evropě.

REZISTORY

První drátové rezistory jsme vyrobili krátce po založení firmy – v roce 1958. Od rezistorů s výkonem do 10 W jsme postupně přecházeli na rezistory s větším výkonem. Dnes vyrábíme rezistory různé konstrukce a provedení se jmenovitým výkonem od 10 W do 6 000 W. Kromě standardního programu se zaměřujeme na výrobu rezistorů, které vyvíjíme společně s našimi zákazníky.

Rezistory

SENZORY

Senzory a senzorové elementy na tenkovrstvé bázi jsou jednou z výrobkových skupin, které reprezentují nové směřování společnosti. Základem sortimentu jsou platinová teplotní čidla, doplněná vlhkostními a vodivostními senzory a unikátními senzorovými platformami. Disponujeme zkušeným vývojovým oddělením, které úzce spolupracuje s akademickou sférou na vývoji dalších typů senzorů a na zákaznických modifikacích tenkovrstvých struktur.

Senzory

NABÍJEČKY, BMS & ŘÍZENÍ A REGULACE MOTORŮ

TESLA BLATNÁ má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou nabíječek všech typů baterií, elektronických ochran baterií (BMS) a elektronik pro komutátorové, stejnosměrné, asynchronní a BLDC motory. Naše společnost disponuje zkušeným týmem specializovaných HW/SW vývojářů. Našim zákazníkům jsme schopni poskytnout plnou podporu, a to od kompletního návrhu výrobku až po přípravu k certifikaci. Splnění příslušných mezinárodních norem je samozřejmou součástí každého našeho produktu uváděného na trh.

K základním vlastnostem našich výrobků patří plnění norem nízké spotřeby (Green Energy), plnění požadavků elektromagnetické kompatibility, norem bezpečnosti, používání kvalitních součástek a promyšlená, do detailu propracovaná konstrukce.

Charging / Nabíječky

Nabíječka

Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem nabíječek baterií dle požadavku zákazníka. Nabíječky vyrábíme ve výkonových řadách do 35, 50, 90, 150 a 300W. Nově připravujeme design nabíječky o výkonu 550W. Při návrhu produktů sledujeme nejnovější trendy vývoje specializovaných obvodů i pokročilých technologií a v případě potřeby s výrobci konzultujeme možnosti jejich aplikačních využití.


constant voltage

CONSTANT VOLTAGE

constant current

CONSTANT CURRENT

low power

LOW POWER MODE CHARGING

BMS / Battery Management System

BMS_vrtačka

Více než deset let navrhujeme a vyrábíme ochranné elektroniky pro baterie Li-Ion. Tyto baterie dnes patří mezi nejvíce rozšířené, lze je najít prakticky všude - od použití v mobilních telefonech, přes napájení ručního nářadí až po velká bateriová úložiště energie pro fotovoltaické elektrárny, či pohon elektroaut.


multilevel overcurrent

MULTILEVEL OVERCURRENT

cell balancing

CELL BALANCING

over-under voltage

OVER-UNDER VOLTAGE

MC / Motor Control

Řízení motorů

Jedním z našich základních vývojových a výrobních programů je vývoj elektronik pro komutátorové, stejnosměrné, BLDC a asynchronní motory, použité a elektrickém a akumulátorovém nářadí od výkonů 50W do 300W. Elektroniky se vyrábějí ve formě modulů zalitých v plastových vaničkách a vkládaných do nejrůznějšího elektrického nářadí, např. úhlových a přímých brusek, vrtaček, kotoučových a kmitavých pil, hoblíků, drážkovaček, vrtacích a bouracích kladiv.


sensor sensorless

SENSOR / SENSORLESS

soft quick

SOFT START QUICK STOP

speed torque

SPEED CONTROL TORQUE CONTROL

EMS ZÁKAZNICKÉ OSAZOVÁNÍ

Nabídka společnosti TESLA zahrnuje vše od vývoje výrobku, vzorkování a podpory v počáteční fázi výroby až po sériovou výrobu. Spolupracujeme s vývojovým týmem zákazníka a v případě potřeby navrhujeme různá konstrukční řešení, abychom zajistili maximálně efektivní sériovou výrobu. Pomůžeme vybrat vhodné komponenty pro finální výrobek a zvolit správnou strategii testování.

TESLA zvyšuje konkurenceschopnost svých zákazníků tím, že dodává správnou kvalitu ve správný čas a za správnou cenu.

Abychom toho dosáhli, neustále vyvíjíme a zlepšujeme naše procesy a služby. Být výrobním partnerem zákazníka je velká odpovědnost, kterou bereme velmi vážně.

NOVINKY

P o z v á n k a na jednání řádné valné hromady

Program jednání:

1) Zahájení

2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok

    2023 – Výroční zpráva

3) Řádná roční účetní závěrka za rok 2023 a zpráva auditora

4) Návrh na vyúčtování vykázaného HV za rok 2023

5) Zpráva dozorčí rady za rok 2023

6) Zpráva představenstva o podnikatelském záměru pro rok 2024 s výhledem na další období

7) Rozvojové investiční a vzdělávací projekty a programy

8) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024

9) Odvolání stávajících členů představenstva

10) Odvolání stávajících členů dozorčí rady

11) Jmenování nových členů představenstva na další funkční období

12) Jmenování nových členů dozorčí rady na další funkční období

13) Různé:

    Vyhodnocení základních ukazatelů procesu nakupování za rok 2023 Vyhodnocení obchodních ukazatelů tržeb za rok 2023 Vyhodnocení technické rozvoje 2023

    Zpráva o kvalitě v TESLA BLATNÁ, a.s. za rok 2023 Kolektivní smlouva 2024

    Hmotná stimulace THP na rok 2024

14) Závěr

                                                    Registrace přítomných bude provedena od 12:30 – 13:00 hod.

                                                                                                                                                Michal K a l o u s předseda představenstva společnosti

Rubrika: Electronics
22.5.2024

Snížení energetické náročnosti objektu

Registrační číslo projektu:     CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022929

 

A.      ETAPA 30. 6. 2020 - 31. 3. 2022

V rámci realizace 1. etapy projektu došlo k:

1)      instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) v objektu výrobní haly M3.

2)      výměně svítidel za LED technologii v objektu výrobní haly M3.

3)      výměně výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M4, 2.NP.

4)      zateplení stropu v rámci objektu výrobní haly M4, 2.NP.

5)      výměně stávajících svítidel za LED technologii v rámci objektu výrobní haly M4, 2.NP.

6)      výměně související elektroinstalace v rámci objektu výrobní haly M4, 2.NP.

 

B.       ETAPA 1. 4. 2022 - 31. 12. 2022

V rámci realizace 2. etapy projektu došlo k:

1)      výměně výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M5, 2.NP.

2)      zateplení stropu v rámci objektu výrobní haly M5, 2.NP.

3)      výměně stávajících svítidel za LED technologii v rámci objektu výrobní haly M5, 2.NP.

4)      výměně související elektroinstalace v rámci objektu výrobní haly M5, 2.NP.

5)      výměně otopné soustavy v rámci objektu technického úseku C6.

6)      výměně otopné soustavy v rámci objektu skladů M4, 1.NP.

7)      výměně otopné soustavy v rámci objektu skladů M5, 1.NP.

8)      výměně výplní otvorů v rámci objektu technického úseku C6.

9)      výměně izolace vnějších rozvodů tepla z centrální kotelny k objektům M3, U5, T1, C2, C1 a C6.

 

 

C.       ETAPA 1. 1. 2023 - 30. 5. 2023

V rámci realizace 3. etapy projektu došlo k:

1)      výměně zdroje vytápění za kondenzační kotel v rámci objektů M4 a M5.

2)      zazdění výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M4, 1.NP.

3)      výměně zbývajících výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M4, 1.NP.

4)      zazdění výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M5, 1.NP.

5)      výměně zbývajících výplní otvorů v rámci objektu výrobní haly M5, 1.NP.

6)      výměně stávajících svítidel za LED technologii v rámci objektu výrobní haly M4, 1.NP.

7)      výměně související elektroinstalace v rámci objektu výrobní haly M4, 1.NP.

8)      výměně stávajících svítidel za LED technologii v rámci objektu výrobní haly M5, 1.NP.

9)      výměně související elektroinstalace v rámci objektu výrobní haly M5, 1.NP.

 

Plánované náklady na realizaci projektu:

 

                A)    Celkové náklady:                                           9 453 132,00 Kč

                B)    Příspěvek Unie:                                             2 835 939,60 Kč

                C)    Vlastní zdroj financování:                             6 617 192,40 Kč

 

Reálné náklady na realizaci projektu:

 

                D)    Celkové náklady:                                           12 478 421,71 Kč

                E)    Příspěvek Unie:                                               2 835 939,60 Kč

                F)     Vlastní zdroj financování:                               9 642 482,11 Kč

 

Projekt byl realizován s firmou PKV BUILD s.r.o.

Ze strany a.s. TESLA BLATNÁ byly splněny veškeré podmínky projektu.

Rubrika: Electronics
13.12.2023

Snížení energetické náročnosti objektu

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu společnosti TESLA BLATNÁ, a.s.

Registrační číslo projektu:  CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022929

Etapy:

 

1.      ETAPA 30. 6. 2020 - 31. 3. 2022

V rámci realizace 1. etapy projektu dojde k instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) v objektu výrobní haly M3. V objektu M3 bude dále řešena výměna svítidel za LED technologii v rámci této etapy. V rámci objektu M4 bude řešena výměna výplní otvorů, zateplení a výměna stávajících svítidel za LED technologii, přičemž společně s výměnou osvětlení bude řešena související instalace svazků.

 

2.      ETAPA 1. 4. 2022 - 31. 12. 2022

V rámci 2. etapy projektu dojde k realizaci zateplení společně s výměnou výplní otvorů a také výměnou osvětlení v objektu výrobní haly M5. V rámci objektu C6, M4 a M5 bude řešena otopná soustava. V rámci objektu C6 bude dále řešena výměna oken. V rámci této etapy bude dále řešena izolace vnějších rozvodů tepla z centrální kotelny k objektům M3, U5, T1, C2, C1 a C6.

 

3.      ETAPA 1. 1. 2023 - 30. 5. 2023

V případě 3. Etapy projektu bude řešena výměna zdroje vytápění za kondenzační kotel společně s výměnou výplní otvorů v rámci výrobního objektu M4 a M5. V rámci objektu M4 a M5 bude realizována výměna stávajících svítidel za LED technologii.

 

Rubrika: Electronics
3.10.2023